IB10 - Medzinárodný certifikát ECo-C

Garant: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Filozofická fakulta

Anotácia: Možnosť získania ECo-C certifikátu (European Communication Certificate), ktorý platí v krajinách Európskej únie, sme sa rozhodli vytvoriť so zámerom:

  • Rozvíjať soft-skills (Tímová práca, Manažment konfliktov, Self-marketing, Komunikácia) uchádzačov.

  • Rozvíjať šance uchádzačov na uplatnenie sa na trhu práce.

Ponuka prípravy na získanie European Communication Certificate je určená študentom, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurečnom profesionálnom, spoločenskom prostredí. Ponuka je určená tým, ktorí majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju sociálnopsychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť aj ECo-C certifikátom.

KPPaPZ/ECo-C1/14 - Tímová práca ECo-C1
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 4 H Z 2015/2016 eco-c1.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová

 

KPPaPZ/ECo-C3/14 - Manažment konfliktov ECo-C3
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 4 H Z 2015/2016 eco-c3.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová

 

KPPaPZ/ECo-C2/14 - Selfmarketing ECo-C2
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 4 H L 2015/2016 eco-c2.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová

  

KPPaPZ/ECo-C4/14 - Komunikácia ECo-C4
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 4 H L 2015/2016 eco-c4.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová

  

CCV/ECo-TC1z/14 - Testovanie ECo-C1
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A Z 2015/2016 eco-tc1z.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slávka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC2z/14 - Testovanie ECo-C2
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A Z 2015/2016 eco-tc2z.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slávka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC3z/14 - Testovanie ECo-C3
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A Z 2015/2016 eco-tc3z.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slávka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC4z/14 - Testovanie ECo-C4
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A Z 2015/2016 eco-tc4z.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slávka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC1l/14 - Testovanie ECo-C1
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A L 2015/2016 eco-tc1l.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slávka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC2l/14 - Testovanie ECo-C2
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A L 2015/2016 eco-tc2l.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slávka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC3l/14 - Testovanie ECo-C3
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A L 2015/2016 eco-tc3l.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slávka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

  

CCV/ECo-TC4l/14 - Testovanie ECo-C4
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A L 2015/2016 eco-tc4l.pdf
Administrátori: PhDr. Anna Janovská, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Lucia Hricová, RNDr. Slávka Blichová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.