Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.
projektový manažér

Centrum celoživotného vzdelávania
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 54 Košice
Email: rifiv@upjs.sk
Mobil: + 421 915 992 778
Pevná linka: + 421 55 234 2147