Milí doktorandi,

absolvovali ste 2. ročník Jarnej školy doktorandov UPJŠ, v súčasnosti pripravujeme recenziu Vašich príspevkov a vydanie recenzovaného zborníka. S cieľom získania spätnej väzby o užitočnosti podujatia, jeho prínosu pre Vás, úrovni odborného programu i organizačnom zabezpečení Vás prosíme o vyplnenie dotazníka.

Uvítame Váš komentár v závere každej sekcie dotazníka. Vaše návrhy sa pokúsime zohľadniť pri organizácii nielen 3. ročníka Jarnej školy doktorandov UPJŠ, ale aj tých nasledujúcich.