Odborná štúdia

Porovnanie profilu absolventov UPJŠ s potrebami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a špecifikácie ďalších kompetencií študentov všetkých stupňov štúdia a subjektov UPJŠ

Štúdiu vypracovala spoločnosť PERSON s.r.o. pôsobiaca v oblasti personálnej podpory trhu za účelom porovnania profilu absolventov UPJŠ v Košiciach s potrebami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a špecifikácie ďalších kompetencií študentov všetkých stupňoch štúdia a subjektov UPJŠ na základe zrealizovaného prieskumu.

Tlačová správa

Správa uverejnená na www.skolskyservis.sk

Odborná štúdia
Odborná štúdia (PDF, 4MB)