IB9 - Medzinárodný certifikát TOEFL

Garant: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 

Filozofická fakulta

Anotácia: Blok pozostáva z predmetov, ktoré sú zamerané na osvojovanie si anglického jazyka pre vysokoškolských študentov na stredne pokročilej a pokročilej úrovni. Dôraz sa kladie na prehlbovanie a upevňovanie vedomostí predovšetkým z oblasti odborného a akademického anglického jazyka so zameraním na vybrané jazykové zručnosti, zásady správnej výslovnosti, praktickú anglickú gramatiku, odbornú a akademickú slovnú zásobu, užitočné techniky písomného a ústneho prejavu v akademickom prostredí a i.

Získaním certifikátu TOEFL iBT študent, alebo absolvent univerzity získa možnosť hodnoverným dokladom preukázať, že ovláda akademický anglický jazyk na dostatočne vysokej úrovni pre prácu vo vedeckom a odbornom prostredí, kde sa angličtina používa ako primárny jazyk komunikácie. Certifikát je medzinárodne uznávaný doklad akceptovaný aj najprestížnejšími univerzitami a vedeckými a odbornými komunitami v 130 krajinách sveta. Viac o certifikáte na: http://www.ets.org/toefl/ibt/about?WT.ac=toeflhome_ibtabout2_121127  resp. http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/toeic-a-toefl/

 
CJP/TOAALV/14 - Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - lekárske vedy
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 1 A L 2015/2016 toaalv.pdf
Administrátori: PhDr. Helena Petruňová, CSc., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.
Prerekvizita: KROKF/LFMKAB/09 alebo KROKF/LFAJDe/05 alebo KROKF/LFAJD/08 alebo KROKF/LFAJD/05 alebo KROKF/LFPAJ/11 alebo KROKF/LFPKAJ/11 alebo KROKF/LFMKAZ/09 alebo KROKF/LFMKAV/09

 

CJP/TOAAPV/14 - Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - prírodné vedy
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 1 A L 2015/2016 toaapv.pdf
Administrátori: PhDr. Helena Petruňová, CSc., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.
Prerekvizita: KROKF/PFAJAKA/07 alebo KROKF/AJD2/07 alebo KROKF/PFAJGA/07 alebo KROKF/PFAJKKA/07

 

CJP/TOAAHSV/14 - Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - humanitné a spoločenské vedy
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 1 A L 2015/2016 toaahsv.pdf
Administrátori: PhDr. Helena Petruňová, CSc., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.
Prerekvizita: KROKF/AJFL2/10 alebo KROKF/2AJEVSIII/12 alebo KROKF/1AJEVSIV/12 alebo KROKF/FVSAJVS2/07 alebo KROKF/CJ/07 alebo KROKF/FFAJSLO1/08 alebo KROKF/FFAJPSP/08 alebo KROKF/FFAJFIL2/08 alebo KROKF/FFAJFIL2/08 alebo KROKF/FFAJAE1/08 alebo KROKF/FAJMK2/09 alebo KROKF/CUJAZ/08 alebo KROKF/CJTAJ/12 alebo KROKF/CJPT2/09 alebo KROKF/APR2/08 alebo KROKF/ANG2/05 alebo KROKF/AJŠR4/12 alebo KROKF/AJPSV2/07 alebo KROKF/AJF2/09

 

CJP/PFAJAKA/07 - Akademická angličtina
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 2 H Z 2015/2016 pfajaka.pdf
Vyučujúci: PaedDr. Gabriela Bednáriková

 

CJP/PFAJGA/07 - Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 2 H Z 2015/2016 pfajga.pdf
Vyučujúci: PaedDr. Gabriela Bednáriková

 

CJP/LFPKAJ/11 - Písomná komunikácia v anglickom jazyku
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/1 0/14 2 S Z 2015/2016 lfpkaj.pdf
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.

 

CJP/OA/11 - Obchodná angličtina
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 4 S L 2015/2016 oa.pdf
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Lacková

 

CJP/PFAJKKA/07 - Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 2 H L 2015/2016 pfajkka.pdf
Vyučujúci: PaedDr. Gabriela Bednáriková

 

CJP/LFPKAJ/11 - Písomná komunikácia v anglickom jazyku
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/1 0/14 2 S L 2015/2016 lfpkaj.pdf
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.

 

KAaA/CERTb/14 - Rozvoj jazykových kompetencií pre získavanie jazykových certifikátov
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 2 H Z/L 2015/2016 certb.pdf
Vyučujúci: Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

 

KAaA/ToefIz/14 - Testovanie TOEFL iBT
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A Z 2015/2016 toefiz.pdf
Administrátor: Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

 

KAaA/ToefII/14 - Testovanie TOEFL iBT
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
- - 0 A L 2015/2016 toefii.pdf
Administrátor: Mgr. Július Rozenfeld, PhD.