IB12 - Používanie, administrácia a vývoj
v systéme SAP

Garant: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Prírodovedecká fakulta

Anotácia: Spoločnosť SAP, popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií, pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobia. V našom regióne je vo veľkej miere rozvinutý ICT priemysel, ktorý denne potrebuje desiatky nových odborníkov pracujúcich s technológiou SAP. Cieľom bloku je pripraviť študentov do praxe na pozíciách: SAP užívateľ, SAP administrátor, SAP programátor  a SAP konzultant. Vďaka širokému zastúpenie rôznorodých pracovných miest je kurz určený pre študentov s rôzny zameraním. Naučíte sa pracovať s technológiou SAP, spoznáte procesy vo veľkej firme, vyskúšate si spravovať samotný systém, vyvíjať ďalšie riešenia pre potenciálneho zákazníka, či nasadzovať samotný systém.

Blok SAPP - SAP používateľ

ÚINF/ZTSP/14 - Základy technológie SAP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H Z 2015/2016 ztsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero, RNDr. Edita Vojtová
ÚINF/ZSSP/14 - Základy systému SAP pre používateľov
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H Z 2015/2016 zssp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero, RNDr. Edita Vojtová
Prerekvizita: ÚINF/ZTSP/14 alebo ÚINF/SAP1a/06
ÚINF/APSP/14 - Aplikácie SAP vo verejnej správe / v podniku
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H L 2015/2016 apsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero, RNDr. Edita Vojtová
Prerekvizita: ÚINF/ZSSP/14
ÚINF/PUSP/14 - SAP pre pokročilých používateľov
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H L 2015/2016 pusp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero, RNDr. Edita Vojtová
Prerekvizita: ÚINF/APSP/14

Blok SAPA - SAP administrátor

ÚINF/ZTSP/14 - Základy technológie SAP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H Z 2015/2016 ztsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero, RNDr. Edita Vojtová
ÚINF/ZLSP/14 - Základy linuxu pre SAP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H Z 2015/2016 zlsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/ZTSP/14 alebo ÚINF/SAP1a/06
ÚINF/ASSP/14 - Administrácia systému SAP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H L 2015/2016 assp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/ZLSP/14
ÚINF/ORSP/14 - Administrácia databázy Oracle
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H L 2015/2016 orsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/ASSP/14 alebo ÚINF/SAP1b/06

Blok SAPD - SAP programátor

ÚINF/ZTSP/14 - Základy technológie SAP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H Z 2015/2016 ztsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero, RNDr. Edita Vojtová
ÚINF/ABSP/14 - Základy ABAP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H Z 2015/2016 absp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/ZTSP/14 alebo ÚINF/SAP1a/06
ÚINF/RASP/14 - Tvorba reportov v ABAP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H L 2015/2016 rasp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/ABSP/14 alebo ÚINF/ABA/08
ÚINF/OPSP/14 - ABAP objektové a dialógové programovanie
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
3/1 42/14 5 H L 2015/2016 opsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/RASP/14

Blok SAPK - SAP konzultant

ÚINF/ZTSP/14 - Základy technológie SAP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H Z 2015/2016 ztsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero, RNDr. Edita Vojtová
ÚINF/ZKSP/14 - Základy SAP pre konzultanta
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H Z 2015/2016 zksp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/ZTSP/14 alebo ÚINF/SAP1a/06
ÚINF/ZMSP/14 - Prehľad základných modulov z pohľadu konzultanta
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/1 28/14 4 H L 2015/2016 zmsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/ZKSP/14
ÚINF/PMSP/14 - Projektový manažment v SAP ERP
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
3/1 42/14 5 H L 2015/2016 pmsp.pdf
Vyučujúci: RNDr. Štefan Pero
Prerekvizita: ÚINF/ZMSP/14