IB4 - Projektový manažment

Garant: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

Fakulta verejnej správy

Anotácia: Študent po absolvovaní bloku bude vedieť vypracovať konkrétny projekt, ktorého náležitosti sú samozrejmou súčasťou žiadosti o nenávratné zdroje financovania, ktoré poskytujú príslušné ministerstvá SR v rámci jednotlivých operačných programov. Okrem uvedeného sa poslucháčovi poskytnú základné vedomosti a zručnosti, ktoré sa týkajú financovania a legislatívy  Európskej únie ako poskytovateľa finančných prostriedkov v nasledujúcom programovom období 2014 - 2020. Poslucháč bude po absolvovaní  bloku disponovať aktuálnymi informáciami potrebnými pre prípravu projektov financovanými so štrukturálnych fondov EÚ. Výučba sa bude realizovať v teoretickej rovine, ktorá bude doplnená o praktické aplikácie – projekty.

KEaRVS/SFEU-d/14 - Štrukturálne fondy EÚ
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/0 28/0 4 H Z 2015/2016 sfeu-d.pdf
Vyučujúci: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

 

KEaRVS/STRR-d/14 - Strategické riadenie
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/0 28/0 4 H Z 2015/2016 strr-d.pdf
Vyučujúci: Ing. Slávka Sedláková, PhD.

 

KSS/MANPR-d/14 - Manažment projektov 
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/0 28/0 4 H Z 2015/2016 manpr-d.pdf
Vyučujúci: doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.

 

KEaRVS/TVPR-d/14 - Tvorba projektov
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
0/2 0/28 4 H L 2015/2016 tvpr-d.pdf
Vyučujúci: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

 

KEaRVS/FINPR-d/14 - Financovanie projektov
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/0 28/0 4 H L 2015/2016 finpr-d.pdf
Vyučujúci: Ing. Radovan Dráb, PhD.