Dôležité termíny a informácie pre účastníkov:

  • do 09.03.2015 registrácia účastníkov podujatia
  • do 09.03.2015 odovzdanie abstraktu prednášky/príspevku
  • do 25.03.2015 finalizácia programu JŠD
  • do 07.04.2015 odovzdanie príspevku podľa predpísanej šablóny docx v rozsahu max. 4 strán vrátane abstraktu, v slovenskom alebo anglickom jazyku, vo formáte DOCX alebo PDF. Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku. Doktorandi povinne, domáci a zahraniční prednášatelia len tí, ktorí budú mať záujem.
  • do 10.04.2015 odovzdanie prezentácie