Dôležité termíny a informácie pre účastníkov:

  • do 04.04.2014 registrácia účastníkov podujatia.
  • do 10.04.2014 odovzdanie abstraktu prednášky/príspevku.
  • do 02.05.2014 odovzdanie príspevku podľa predpísanej šablóny docx v rozsahu max. 4 strán vrátane abstraktu, v slovenskom alebo anglickom jazyku, vo formáte DOCX alebo PDF prostredníctvom: https://rifiv.ccv.upjs.sk/jsd/prispevok. Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku. Doktorandi povinne, domáci a zahraniční prednášatelia len tí, ktorí budú mať záujem.
  • do 12.05.2014 odovzdanie prezentácie prostredníctvom: https://rifiv.ccv.upjs.sk/jsd/prezentacia.