Vzdelávacie aktivity

K podstatě evoluční ontologie jako teorie konfliktu kultury s přírodou, K ontologickému základu enviromentální morálky, K problému vědeckosti přírodních, humanitných a spoločenských věd (Prednášky prof. PhDr. Ing. Josefa Šmajsa, CSc., Masarykova univerzita, ČR)

Dejepisná exurzia (mestá Slovenska)

50. roky v Československu - represie voči nepriateľom socializmu, Priemyselno-výrobné družstvá českých a slovenských robotníkov a roľníkov v ZSSR (Prednášky doc. PhDr. Ing. Dušana Jánáka, PhD., dekan Fakulty veřejných politik, Slezká univerzita v Opavě, ČR)

Úvod do korpusovej lingvistiky I., II., III. (Prednášky Ing. Vladimíra Benka, Jazykovedný ústav ľudovíta Štúra SAV v Bratislave)

Modelovanie štatistických vzťahov (Vzdelávacia aktivita PhDr., Mgr. Petra Soukupa, ACREA SR, s.r.o.)

Hierarchické lineárne modelovanie (Vzdelávacia aktivita PhDr., Mgr. Petra Soukupa, ACREA SR, s.r.o.)