Veľtrh štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA & VAPAC®

 

V dňoch 7. – 9. októbra 2014 sa v Bratislave uskutočnil najväčší medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA & VAPAC®. Pod záštitou podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Pellegriniho a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Kropila sa konal už osemnásty ročník tohoto významného podujatia. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili minister školstva, vedy výskumu a športu SR P. Pellegrini, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie M. Šmid a M. Kadrliaková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Na veľtrhu sa prezentovalo 225 vystavovateľov spomedzi slovenských a zahraničných univerzít, vysokých škôl, fakúlt, inštitúcií  disponujúcich informáciami o podmienkach ďalšieho vzdelávania, jazykovom vzdelávaní, štipendiách, grantoch a o potrebe zamestnaneckých pozícií v jednotlivých regiónoch Slovenska a v zahraničí.

Po siedmy raz sa veľtrhu zúčastnila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. O možnostiach štúdia na našej univerzite informovali v univerzitnom stánku študentov, výchovných poradcov, pedagógov a ostatných návštevníkov veľtrhu Mgr. Jana Oleničová, vedúca Úseku pre propagáciu a marketing, študentky 5. ročníka Lekárskej fakulty Viera Jánošová a Jana Jančíková a študent 3. ročníka Fakulty verejnej správy Filip Ondrej. Tí poskytli záujemcom o štúdium na našej univerzite nielen všeobecné informácie, ale podelili sa aj o svoje skúsenosti so štúdiom a životom na UPJŠ.

Veľtrh navštívilo počas troch dní 8 189 návštevníkov z celého Slovenska. Mnohých z nich sme po skončení veľtrhu privítali aj na Dni otvorených dverí UPJŠ.