Deň otvorených dverí UPJŠ

V piatok 10. októbra 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizovaný v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja, ktorého sa mohli zúčastniť študenti stredných škôl, ich rodičia, pedagógovia, ale i všetci priaznivci UPJŠ v Košiciach. Podujatie začalo predpoludním v budove Sokrates v areáli na Moyzesovej 9 oficiálnym otvorením za účasti zástupcov vedenia UPJŠ v Košiciach. Návštevníkov privítal prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., ktorý bol milo prekvapený účasťou študentov na oficiálnom otvorení i všetkých fakultách UPJŠ. "Účasť asi tisícky stredoškolákov nás motivuje zorganizovať v budúcnosti i ďalšie ročníky a sme zvedaví na spätnú väzbu zo strany účastníkov. Chcem sa zároveň touto cestou poďakovať odboru školstva Košického samosprávneho kraja za pomoc pri propagácii tohto podujatia," konštatoval po skončení úspešného podujatia.

Tlačová správa